Προϊόντα
Υπηρεσίες
 

Διαθέτουμε πλήρες εργαστήριο ελέγχου ποιότητας πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων

  • ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ
  • ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ (σύμφωνα με οδηγίες ΚΕΔΕ)
  • ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
  • ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ
  • ΕΓΧΡΩΜΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
  • ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ FINISHER
  • ΦΡΕΖΕΣ WIRTGEN
  • ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
  • ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ FEDERAL
  • ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ